برچسب: php

  • نصب composer روی debian 9

    نصب کامپوزر روی دبیان ۹ فایل را به مسیر اصلی منتقل و سطح دسترسی آن را تنظیم کنید : حال کامپوزر با دستور زیر در همه جا در دسترس است...

  • htaccess

    ۱۷ دستور مهم htaccess

    htaccess مخفف کلمه هایپرتکست اکسز ( Hypertext Access = htaccess ) می باشد ، یک فایل مهم برای مدیران وب سایت ها محسوب می شود، چراکه به کمک این فایل...