برچسب: apache

  • htaccess

    ۱۷ دستور مهم htaccess

    htaccess مخفف کلمه هایپرتکست اکسز ( Hypertext Access = htaccess ) می باشد ، یک فایل مهم برای مدیران وب سایت ها محسوب می شود، چراکه به کمک این فایل...