نصب composer روی debian 9

نصب کامپوزر روی دبیان ۹

پرداخت تلگرام

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

فایل را به مسیر اصلی منتقل و سطح دسترسی آن را تنظیم کنید :

mv composer.phar /usr/local/bin/composer
chmod +x /usr/local/bin/composer

حال کامپوزر با دستور زیر در همه جا در دسترس است :

composer

برای بروزرسانی کامپوزر می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

sudo composer self-update
صدور فاکتور آنلاین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *