نصب php بروی debian 9

آموزش نصب php 5.5 , php 7.1 , php 7.2 , php 7.3 بروی دبیان ۹

پرداخت تلگرام

از طریق ترمینال و ssh و با دسترسی root به سرور متصل شوید :

ssh root@debian9

ابتدا پکیج ها را بروز کنید :

sudo apt update 
sudo apt upgrade

سپس باید پکیج های پیش نیاز را نصب و پکیج جدید را در لیست پکیج ها قرار دهیم :

sudo apt install ca-certificates apt-transport-https 
wget -q https://packages.sury.org/php/apt.gpg -O- | sudo apt-key add -
echo "deb https://packages.sury.org/php/ stretch main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

پس از قرار دادن پکیج جدید در لیست پکیج ها باید مجددا پکیج ها را بروزرسانی کنیم :

sudo apt update

نصب php 5.6

sudo apt update
sudo apt install php5.6

برا نصب ماژول های php5.6 از دستور زیر استفاده میکنیم :

sudo apt install php5.6-cli php5.6-common php5.6-curl php5.6-mbstring php5.6-mysql php5.6-xml

نصب php 7.1

sudo apt update
sudo apt install php7.1

برا نصب ماژول های php7.1 از دستور زیر استفاده میکنیم :

sudo apt install php7.1-cli php7.1-common php7.1-curl php7.1-mbstring php7.1-mysql php7.1-xml

نصب php 7.2

sudo apt update
sudo apt install php7.2

برا نصب ماژول های php7.2 از دستور زیر استفاده میکنیم :

sudo apt install php7.2-cli php7.2-common php7.2-curl php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-xml

نصب php 7.3

sudo apt update
sudo apt install php7.3

برا نصب ماژول های php7.3 از دستور زیر استفاده میکنیم :

sudo apt install php7.3-cli php7.3-common php7.3-curl php7.3-mbstring php7.3-mysql php7.3-xml
صدور فاکتور آنلاین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *